Over Hans Jeths

Foto: Wout Jan Balhuizen, 2023

Het stilstaande beeld van een foto maakt de tijd tastbaar 

De tastbaarheid van tijd wordt onthuld door het stilstaande beeld van een foto, waardoor een toegang ontstaat tot de innerlijke ervaringsruimte van herinneringen en fantasie.

Mijn fotografie is een verkenning van de verschillende rollen die ik als maker kan aannemen. Naast fotograaf ben ik ook acteur, model, storyteller, dichter en curator tijdens het maakproces.

Vanuit verschillende rolperspectieven onderzoek ik de karakters en hun verhalen, waarbij ik niet alleen mensen, maar ook dieren, bomen en gebouwen als personages zie. Ik ben geïnteresseerd in hun geschiedenis, toekomst en overeenkomsten, verschillen en onderlinge relaties.

Vaak voeg ik tekst toe aan mijn beelden, in de vorm van een fragment, gedicht of titel, om het verhaal te versterken, te verstoren of te sturen. Zo nodig ik de toeschouwer uit om deel te nemen aan het verhaal.

Mijn werk wordt gekenmerkt door absurditeit, filosofie en humor, waarbij ik speel met fantasie, droom en werkelijkheid. Door verwarring te creëren over ondefinieerbaar gedrag, stimuleer ik reflectie en dwing ik de toeschouwer om het waargenomene te heroverwegen.Hans Jeths, narratieve fotografie

Hans Jeths' artistieke werk bevindt zich op de grens van theater met beeldende kunst, fotografie, performance, storytelling en poëzie. 

Als fotograaf maakt hij portretten, zelfportretten en maakt hij gebruik van bestaande portretten uit oude fotoarchieven. Hij werkt ook regelmatig op straat en in de natuur.

Jeths' artistieke visie omvat vaak het vervagen van de grenzen tussen verschillende mediums en het verkennen van de intersectionaliteit van diverse kunstvormen. Hij verwerkt vaak elementen van performance, storytelling en poëzie in zijn fotografisch werk, waardoor er een narratieve dimensie ontstaat in zijn beelden. Door gebruik te maken van bestaande portretten uit fotoarchieven, kan hij de geschiedenis en het geheugen aanspreken, waardoor zijn beelden doordrongen zijn van een gevoel van nostalgie en tijdloosheid. Door middel van zijn fotowerk biedt Jeths een poëtisch en reflecterend perspectief op de menselijke ervaring.


www.hansjeths.nl

Instagram

LinkedIn

Neem contact op

Alle fotobeelden en teksten zijn exclusieve eigendom van Hans Jeths en worden beschermd door auteursrecht. Foto's en tekst mogen niet worden verspreid, verzonden, gereproduceerd, gekopieerd of op welke wijze worden gemanipuleerd zonder schriftelijke toestemming van Hans Jeths. Wil je zijn werk gebruiken, neem dan contact op.


Leveringsvoorwaarden

Privacy beleid***

All photo images and texts are Hans Jeths' exclusive property and are protected by copyright laws. His images and text may not be reproduced, copied, transmitted or in any way manipulated without his written permission. If you wish to use any of my images, please contact Hans Jeths.Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies om de site te verbeteren en om gedrag te volgen binnen en mogelijk buiten de site. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

OK